Hoe gaat het coachingsgesprek concreet in zijn werk?  

Dit zijn de stappen die we zullen maken:

 • Intake

  In het intakegesprek maken we kennis met elkaar. U als ouder(s), uw kind en ik.
  We bespreken het probleem dat u en uw kind ervaart. In dit gesprek stellen we een coachvraag vast. Waar zou ik met uw kind aan kunnen werken de komende tijd?
  Ook maken we een stappenplan, waarin staat hoe we het gaan aanpakken en hoeveel sessies er ongeveer nodig zijn.

  Deze sessie duurt ongeveer 45 minuten en is gratis. U neemt dit stappenplan, de coachvraag mee naar huis. Daar kunt u rustig nadenken en het er met uw partner en/of kind over hebben. Is er een klik? Voelt uw kind zich veilig? Ziet hij/zij het zitten en u ook?

  Indien u besluit het coachingstraject aan te gaan, belt u mij en plannen we een volgende afspraak in.

 • Afspraken

  In dit tweede gesprek bespreken we kort uw gedachten en vragen naar aanleiding van het intakegesprek. Vervolgens leggen we aantal afspraken vast, zoals de prijs, het aantal bijeenkomsten, annuleringsmogelijkheden.  We plannen vervolgens het overeengekomen aantal sessies in.

  Dit gesprek duurt ongeveer 30 minuten. U krijgt de afspraken ook op papier mee naar huis. Graag vraag ik u deze op de eerste coachingsafspraak ondertekend aan mij te geven.

 • Coachingssessies

  Dit zijn de sessies die ik  samen met uw kind heb. Elke sessie duurt 45 minuten.
  Er is een minimum van 2 sessies. Gewoonlijk zijn er 6 tot 8 sessies nodig.

  In deze sessies werk ik wel volgens een vaste structuur, maar natuurlijk varieert de inhoud. Zo begin ik altijd met vragen naar hoe het de afgelopen week is gegaan en vraag ik of er iets is dat we nu moeten bespreken. Dan kijken we wat er op het programma staat en maken we een keus in wat we gaan doen. Tegen het einde rond ik af en kijken we wat er nodig is. dat kan zijn kort evalueren, maar ook een opdracht om in de komende week te doen kan erbij horen. Dit zal ik ook naar u als ouder communiceren.

  Oplossingsgericht werken houdt niet in dat ik alleen met een kind praat. Sommige kinderen houden wel van kletsen en praten, maar heel veel kinderen ook niet. Juist als iets niet goed gaat, is praten soms moeilijk. Daarom maak ik gebruik van onderstaande activiteiten, die ik samen met het kind uitkies en uitprobeer:

  - spelen
  - knutselen, zoals tekenen, schilderen, plakken,iets maken
  - bewegen, bijvoorbeeld een kinderyoga-oefening
  - aandachtsoefeningen, zoals ademhalingsoefeningen of kindermeditatie 
  - verhalen vertellen en/of verhalen zelf bedenken en vertellen (m.b.v. poppen en knuffels).

 • Evaluatie

  Evalueren is een belangrijk onderdeel. In elke sessie zal ik zelf kort met het kind evalueren. Het kind is immers mijn cliënt. Zitten we op de goede weg? 

  Maar voor u als ouder is evalueren ook relevant. Merkt u verandering? Heeft u vragen? Natuurlijk is hier ruimte voor. Evalueren kan tussentijds of aan het einde van het aantal overeengekomen sessies.  

  Na de laatste sessie evalueren we gezamenlijk: kind, u als ouder en ik. Het kind ontvangt een diploma: een tastbare herinnering aan hun ervaringen met coaching en de ontwikkeling die ze daarbij doormaakten.  

Stap

Tarieven

Intake (kennismaken, coachvraag, stappenplan)

€  0      (45 minuten)

Tweede intake (vaststellen coachingsessies, afspraken)

€ 45      (30 minuten)

Coachingsessies

€ 60      (45 minuten)

Evaluatie

€  0      (30 minuten)

Coaching

Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces waarbij ik als coach samen met het kind werk aan:

 • bewustwording en persoonlijke groei

 • het vergroten van zelfvertrouwen

 • het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden

 • het aanleren van nieuwe vaardigheden

Coaching geschikt?

Kindercoaching is geschikt voor u en uw kind als op een effectieve manier en in een betrekkelijke korte periode wilt werken aan bijvoorbeeld één van de volgende situaties:

 • uw kind heeft weinig zelfvertrouwen
 • uw kind kan zich vaak moeilijk concentreren
 • uw kind vindt het moeilijk om rustig te worden
 • uw kind is bang om te falen
 • uw kind heeft moeite met vriendjes maken of samen spelen
 • uw kind is verdrietig na uw scheiding, na het overlijden van een dierbare of omdat er iemand in de familie ernstig ziek is
 • uw kind gedraagt zich anders dan u gewend bent en u kan er niet de vinger op leggen

Mocht u zich (en uw kind) niet herkennen in deze voorbeelden? Grote kans dat ik u toch kan helpen. Neem vrijblijvend contact op om uit te vinden of kindercoaching toch iets voor u is.

Kinderyoga

Hartmoedig verzorgt ook yogalessen. Voor meer informatie zie de kinderyoga pagina.

Praktijk tijden

ter overleg

Tarieven

1 Telefonische intake
€  0
(30 minuten)
2 Intake met ontmoeting
€ 45
(30 minuten)
3

Coachingsessies

€ 70
(45 minuten coaching, 15 min evaluatie)
  Genoemde prijzen zijn excl. 21% btw.     

Contactgegevens

Mobiel: 06 5245 1205

E-mail: praktijkhartmoedig@gmail.com

===================

KvK: 71222774

BTW: NL131663975B01

Ga naar boven